Kuršumlijska Banja – Južna Srbija

kursumlijska-banja-mapa

KURŠUMLIJSKA BANJA SRBIJA

Oivičena sa svih strana dobro pošumljenim ograncima planine Kopaonik (2017 m), 11 km jugozapadno od Kuršumlije (južna Srbija), nalazi se – Kuršumlijska Banja.

Ovo banjsko lečilište smešetno na 432-448 m nadmorske visine, u kotlini Banjske reke (desna pritoka Toplice), od Beograda je udaljeno 276 km – preko Kruševca, od Niša 76, a od Prištine 77 km.

Kuršumlijska Banja ima četiri vrste voda koje se razlikuju po hemijskom sastavu i tvrdoći (sumporovite, ugljeno kisele, alkalne i gvožđevite) i temperature (14°-67° C) – eksploatišu se sa desetak izvora.

Vode koje se aktivno koriste u terapijske svrhe (pijenjem, kupanjem, blagim oblogama i orošavanjem) su natrijum-hidro karbonatne, fluoridne i sulfidne hiperterme (67° C).

Koristi se i peloid – lekovito termomineralno blato.

Tragovi starog kupatila, nadgrobni spomenici i srebrni novac Filipa II, iz III veka, vode u prošlost kad su Rimljani koristili vodu za lečenje. (Učitelj Mihailo St. Riznić pronašao je 1884, na desnoj obali Banjske reke, zavetni kamen od belog mramora s uklesanim tekstom posvećenim banjskoj nimfi, boginji lekovitih voda; ovu dragocenu ploču Nemci su, za vreme okupacije, 1917, odneli u Nemačku.)

Terme su, korišćene i u srednjovekovno srpsko doba, ali i u vreme Turaka, o čemu govori i putopis engleskog lekara Edvarda Brauna, iz XVII veka.

Kasnije je, neopravdano zapostavljana – oko 1870. postoji samo jedna drvena zgrada nad izvorom vrele vode i nekoliko koliba.

kursumlijska-banja-hotel
Hotel Žubor u Kuršumlijskoj Banji

Obnavljanje Kuršumlijske Banje počinje 1882, prva značajnija izgradnja bila je od 1883. do 1934. (Akcionarsko društvo za uređenje Kuršumlijske Banje osnovano je 1928.)
Ipak, tek 1950. godine, izgradnjom Blatnog kupatila, počelo je detaljnije uređenje ovog, danas modernog, banjskog lečilišta i turističkog centra.

kursumlijska-banja-zatvoreni-bazen
zatvoreni bazen u sklopu hotela Žubor – Kuršumlijska banja

Lečenje lekovitom vodom i blatom u Kuršumlijskoj Banji sprovodi se u Zavodu za prevenciju invalidnosti i rehabilitaciju „Žubor” – izgrađen 1982. – koji je moderno opremljen.

O pacijentima brine tim lekara odgovarajućih specijalnosti sa fizioterapeutima i ostalim medicinskim osobljem.

Terapijski blok u Zavodu čine:

  • dva bazena za hidroterapiju
  • kade za kupanje
  • s raznovrsnim mogućnostima primene
  • ležaji za aplikaciju blata
  • sale za kineziterapiju
  • sale za radnu terapiju
  • kabine za masažu i elektroterapiju…
panorama-kursumlijske-banje
Panorama Kuršumlijske Banje

Pošumljene padine i visovi (570-900 m), koji je okružuju, nadmorska visina i položaj u suvoj – bez magle i jakih vetrova – rečnoj kotlini, čine Kuršumlijsku  Banju i klimatskim mestom – svežim, prijatnim i pogodnim i samo za odmor u miru netaknute prirode.

Boravak u ovom prirolnom lečilištu pruža i mogućnost za izlete lo Kuršumlije (osnovanauz XI veku) i ostataka zalužbina Stefana Nemanje – crkve Sv. Bogorolice i Sv. Nikole (XII vek), banja – Prolom i Lukovska banja, do đavolje varoši, prirolnog fenomena jedinstvenog u Srbiji i veoma retkog u svetu (zemljane piramide-glavutci, visine i do 20 metara), Prokuplja, Niša i za obilaske srpskih srednjovekovnih manastira na Kosovu.